คู่มือการใช้งานของ Direct Admin Control Panel
   
 
สมมุติว่า โดเมน ชื่อ thai24bsdhost.com
   
  0. Default หน้าแรกของโดเมน
  1. การ login เข้าระบบ
  2. ภาพรวมของ Direct Admin Control Panel
 

3. การใช้งาน Email Menu

 
 
 
 
 
  4. การใช้งาน FTP Menu
 
  • การ Upload File ไปบน Server โดยใช้โปรแกรม Util (Upload File To Hosting)
 
  5. การใช้งาน Mysql Database
  6. การใช้งาน Site Backup / Restore
  7. การใช้งาน Sub Domain
  8. การใช้งาน File Manager
  9. การใช้งาน Statisc / Logs
  10. การ upload ข้อมูลเว็บไปเก็บบน Linux Host / FreeBSD Host
  11. การทำ Multi Domain
  12. การ Backup Database Mysql ด้วย Phpmyadmin
 

13. การใช้งาน Spamassassin Setup

   
   
   
 
คำถามบ่อยๆ เกี่ยวกับการใช้ Direct Admin
   
  Last updated 04/08/2006
 
แนะนำเพิ่มเติม info@thadomainhost.com