อยากทราบวิธีการเช็ค โดเมน ว่า โดเมนไหน ว่าง หรือ ไม่ว่าง ?
การสำหรับการเช็คว่าง Domain ไหนสามารถจดได้ ?
  • เข้าไปในหน้าแรกของ ไทยโดเมนโฮส http://www.thaidomainhost.com/default.aspx แล้วป้อนชื่อ โดเมนที่ต้องการตรวจสอบ
    ดังแสดงดังรูป สมมุติว่าต้องการเช็คโดเมนที่มีชื่อว่า thaidomainhost.com แล้วกดปุ๋ม Enter
หลังจากกด ปุ๋ม Enter แล้ว หากแสดงข้อความแบบนี้ แสดงว่า โดเมน นี้ไม่ว่าง
ขอยกตัวอย่าง กรณีที่ โดเมน ว่าง จะแสดงข้อความดังรูป
http://www.thaidomainhost.com