การจดทะเบียนโดเมน ประเภท .th เช่น .co.th , ac.th , or.th รายละเอียดเป็นยังไง ?

การจดทะเบียนแบบ ประเภท .th สามารถดู รายละเอียดการจด ว่าต้องใช้เอกสารประเภทอะไร ในการดำเนินการ ซึ่งการจดแต่ละประเภท ต้องใช้เอกสารแตกต่างกัน ซึ่งราคาโดเมนประเภทนี้เงื่อนไขในการให้บริการ 2 กรณี

  • กรณีไม่ใช้บริการโฮสติ้ง กับ ไทยโดเมนโฮสมีราคาที่ 2,000 บาท ต่อ 2 ปี
  • กรณีใช้บริการ โฮสติ้ง กับไทยโดเมนโฮส มีราคาที่ 1,605 บาท ต่อ 2 ปี
โดย ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโฮส ซึ่งสามารถดูรายละเอียด Windows2003 Host กับ
Freebsd / Linux Host โดยลูกค้าพิจารณาจากความเหมาะสมจากการใช้งาน
 
http://www.thaidomainhost.com