การเลือกใช้ windows2003 กับ freebsd / linux hosting plan ควรเลือกใช้ plan ไหน ?
การเลือกใช้ โอสติ้งระหว่าง windows2003 กับ freebsd / linux host ลูกค้าต้องต้องพิจารณา ปัจจัยต่างๆ ที่ แสดงให้เห็นรายละเอียด ของ Windows Hosting กับ FreeBsd Hosting การเลือกใช้ของ ลูกค้าต้องดูว่า จะใช้รูปแบบไหนในการ พัฒนาเว็บ โดยทำตารางเปรียบเทียบให้เห็นระหว่าง Freebsd / Linux และ Windows2003 Host ในแง่มุมมองของลูกค้า
ในการตัดสินใจ

Support

Windows 2003 Hosting
FreeBsd / Linux Hosting
html,htm
yes
yes
php
yes
yes
asp,asp.net
no
yes
Access DB , Sqlserver DB
yes
no
Mysql DB
yes
yes
รายละเอียดต่างๆ
 
http://www.thaidomainhost.com