โดเมนที่จดกับไทยโดเมนโฮสเป็นของลูกค้า 100 % ใช่ไม่ จะรู้ได้อย่างไง?
การจด โดเมน (Domain) กับไทยโดเมนโฮส โดเมนจะเป็นของลูกค้า 100 % โดยที่ลูกค้าสามารถเข้าไปแก้ไข หรือ จัดการโดเมนได้ตลอด 24 ชม ที่ link http://www.thaidomainhost.com/domain_modify.aspx โดยลูกค้าจะใช้ Email ของลูกค้า
และ รหัสผ่าน (Password) ที่ลูกค้าตั้งตอน order Hosting
http://www.thaidomainhost.com