หากผมมีโดเมนแล้ว ต้องการเช่าเฉพาะ โฮสติ้ง อย่างเดียวได้ไม่ครับ ?
กรณี ลูกค้ามีโดเมนอยู่แล้ว หากต้องการใช้บริการเฉพาะ โฮสติ้ง อย่างเดียว สามารถทำได้ครับ โดยลูกค้า
หักค่าใช้จ่ายออก 200 บาทจากราคา ของแต่ละ โฮสติ้ง Plan ได้เลยครับ สมมุติว่า ใช้ Begin Plan มีราคา 1000 บาท ก็สามารภหักออก 200 บาท เหลือ ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 800 บาท หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าบริการแล้ว ทางไทยโดเมนโฮสจะเปิดโฮสติ้งให้ แล้วลูกค้าสามารถ แก้ DNS ให้ ชี้มาที่ server ของ ไทยโดเมนโฮส ครับ
http://www.thaidomainhost.com