ราคา โฮส Plan ที่แสดงหน้าเว็บ ต้องจ่ายค่า โดเมน เพิ่มอีกไม่?
  • กรณี .com / .net / .org
    ราคา โฮส Plan ที่แสดงหน้าเว็บเป็นราคาที่รวมโดเมนแล้ว (Free Domain) โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก
  • กรณี .co.th / .ac.th / .go.th / .th ทุกประเภท
    กรณีนี้ ต้องจ่ายค่า โดเมนเพิ่มอีก 1605 บาท / 2 ปี + ค่า โฮส Plan ที่สนใจ
    เช่น ต้องสน linux begin plan = 1000 บาท ลูกค้าต้องชำระค่าบริการ (1605 + 1000) = 2605 บาท
    โดยสามารถดูรายละเอียด เอกสาร ที่ต้องใช้ในการจดโดเมนประเภท .th ทั้งหมด
 
http://www.thaidomainhost.com