อยากขอใบเสนอราคา ต้องทำอย่างไง ?
หากต้องการให้ ทางไทยโดเมนโฮส เสนอใบราคา กรุณารบกวนป้อนรายละเอียดต่างๆ ใน หน้ า order หลังจากนั้นให้แจ้งทาง email
ระบุว่า ต้องการให้ทำใบเสนอราคา ทางไทยโดเมนโฮส จะทำใบเสนาราคา ส่งไปที่ Fax หรือ Email ที่สมัครมา