อยากทราบว่า ไทยโดเมนโฮส (thaidomainhost.com) สามารถออกใบเสร็จรับเงิน ได้ไม่ ?

ไทยโดเมนโอส ได้จดทะเบียนเป็น คณะบุคคล ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงิน โดยมีเลขที่ผู้เสียภาษีอากร โดยรูปแบบ
(Tax No) ใบเสร็จรับเงิน สามารถพิมพ์ ได้ online หน้าเว็บ หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าบริการ หรือ ทางไทยโดเมนโฮสส่งเอกสาร ให้กับลูกค้าที่ ต้องการใบเสร็จรับเงิน ตามที่อยู่ที่ระบุ ใน order

http://www.thaidomainhost.com