สามารถเช็คยังไง ว่าโดเมนไหนว่าง ?
ทางไทยโดเมนโฮส ได้เตรียม script การเช็คโดเมนในเมนู ด้านซ้ายมือ Domain Checker โดยที่ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้
ก่อนทำการ order โฮสติ้ง
 
http://www.thaidomainhost.com