ตอนแรกใช้ begin plan ไปพัก อยาก up ไปเป็น pro plan ทำได้ไม่ ?
หากใช้ begin plan ไปพักแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นการในใช้ เนื้อที่ โฮสติ้ง Host มากขึ้น email มากขึ้นสามารถ up ไปเป็น Pro plan ได้ โดย เพิ่มส่วนต่าง ของ plan นั้นๆ เช่น ฺBegin plan ไปเป็น Pro plan ส่วนต่างที่ 500 บาท ก็ชำระค่าบริการ 500 บาท แล้วแจ้ง มาที่ ไทยโดเมนโฮส จะทำการ up Plan ภายใน 24 ชม.
 
http://www.thaidomainhost.com