หาก เครื่อง Computer ที่บ้านใช้ windows XP สามารถใช้ Freebsd / Linux Host ได้ไม่ ?

การเลือกใช้ Freebsd / Linux host สามารถเลือกได้ เพราะการใช้ windows XP ในการพัฒนาเว็บสามารถต้องดูว่า hosting
สนับสนุน file ประเภทไหน หากใช้ html , htm ธรรมดาก็สามารถใช้ windows2003 กับ Freebsd / Linux host ได้อยู่แล้ว
แต่หากใช้ asp,asp.net จำเป็นต้องเลือกใช้ windows2003 hosting ส่วน php ก็ต้องเลือกใช้ Freebsd / Linux host หากลูกค้า
จะใช้ cms ก็ควรเลือกใช้ freebsd / linux host จะ complatible มากกว่า

 
http://www.thaidomainhost.com