ขั้นตอนการสั่งซื้อ บริการโฮสติ้ง (how to order hosting)
 • หลังจากตรวจสอบชื่อโดเมนว่า ว่าง และจะทำการสั่งซื้อ บริการ จากไทยโดเมนโฮส ให้ทำการกด order
  // วิธีการเช็ค Domain ว่า ไหนว่าง หรือ ไม่ว่าง ?
 • เลือก Plan ที่ต้องการ และบันทึกรายละเอียดต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย แล้วทำการกดปุ๋ม ยืนยัน หากรายการไหน ต้อง
  การให้ป้อนข้อมูล ระบบจะทำการเตือน ให้ลูกค้า ต้องป้อนรายละเอียดนั้นๆ
 • หลังจากนั้นทำการชำระค่าบริการ โดยดูรายละเอียด จากหน้า วิธีการชำระ
 • หลังจากชำระค่าบริการแล้ว ให้ทำการแจ้งการชำระ ตาม วิธีการแจ้งการชำระ
 • เมื่อแจ้งการชำระแล้ว ทางไทยโดเมนโฮส จะทำการตรวจสอบการชำระค่าบริการ หากตรวจสอบว่าชำระค่าบริการแล้ว
  ทางไทยโดเมนจะดำเนินการเปิดให้บริการโฮสติ้ง แล้วจะทำการส่งรายละเอียดการใช้งานไปทาง email ที่ทำการสมัคร ภายใน 2 ชม
  ให้ลูกค้า เช็ค mail ได้เลย
http://www.thaidomainhost.com