โปรแกรม Cute FTP
สามารถใช้ในการ download และ upload ไพล์ได้ ซึ่งสามารถ download ตัวโปรแกรมที่เป็น shareware จากเว็บ
http://www.cuteftp.com
 
1. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อเรียกโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้
 
2. ให้กดปุ่ม New เพื่อใส่ค่า ต่างๆ ตามรายละเอียด ที่สมมุติขึ้นแสดงได้ตาม ภาพดังนี้
3. หลังจากนั้นให้กดปุ๋ม Connect เพื่อเข้าสู่การ download / upload ไฟล์
4. ลากไฟล์ที่ต้องการ upload ไปไว้ที่ folder www