การ upload file โดยใช้โปรแกรม CuteFTP

หลังจาก ลูกค้า ได้รับ user / password เข้าไปใน Control Panel ของ Host Plan ทั้ง Windows หรือ Linux Hosting Server ลูกค้า ต้องไป
ทำการ Add Ftp Account สำหรับลูกค้า Windows2003 Host ดูรายละเอียดการ Add Ftp Account และลูกค้า Linux สามารถดูการ
Add Ftp Account ได้ที่รายละเอียดการ Add Ftp Account สำหรับ Linux / FreeBSD Host จะได้ค่า
Host Name : domainname.com --> เป็น domain ของลูกค้า
๊User : user ---> เป็น User ที่ลูกค้า Add ftp Account
Password : Password ---> เป็น Password ทีลูกค้า Add Ftp Account

 
1) การ upload file โดยใช้โปรแกรม CuteFTP Version. 4.2.3 สามารถ download ได้จาก link ในส่วนที่เป็นลูกค้าของ ไทยโดยเมนโฮส หรือ
สามารถ download ได้จากเว็บอื่นๆ ได้ หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้งโปรแกรม เมื่อเรีบยร้อยแล้ว ให้เรียกโปรแกรม จะแสดงดังรูป
2) หลังจากนั้นให้คลิก เมนู Quick Connect ดังแสดงดังรูป
3) หลังจากแสดงดังรูป แล้วกรอกรายละเอียด ดังรูป แล้วกดปุ๋ม Connect
4) หาก Connect สำเร็จ จะแสดงดังรูป แล้วกดปุ๋ม ok เพื่อยืนยัน
5) กรณีใช้ Linux Host ลูกค้าต้อง Upload File ทั้งหมดไปเก็บภายใน Folder Public_html
6) กรณีลูกค้า Windows2003 Server Host ลูกค้าต้อง Upload File ไปเก็บภายใน Folder www
 
Hosting By Thaidomainhost.com