| บริการโฮสติ้ง | โดเมน | CMS Host | คำแนะนำการเลือกโฮสติ้ง |
คู่มือการ upload ข้อมูลเว็บโดยใช้โปรแกรม DreamMx สำหรับลูกค้าโฮสติ้ง (thaidomainhost.com)
ลูกค้าโฮสติ้งสำหรับไทยโดเมนโฮสจะได้รับรายละเอียดการใช้งานต่างๆ แต่ที่จำเป็นสำหรับการ upload ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
DreamMx คือ UserID / Passwd สมมุติโดเมนคือ thaidomainhost
ชื่อโดเมน
thaidomainhost.com
User ID
thaidomainhost.com
Passwd
xxxxxx
Host Address
203.146.140.135
หลังจากได้รับรายละเอียดจาก thaidomainhost.com แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การใช้โปรแกรม DreamMX ในการ upload ข้อมูล
1) เปิดโปรแกรม DreamMX เลือกเมนู Site --> Manage Site
2) กดปุ๋ม new เลือก Site
3) หลังจากป้อนชื่อ thaidomainhost กด Tab Advance แล้วเลือก Remote Info
4) ป้อนรายละเอียด ตามช่องรายการ
5) กดปุ๋ม OK จะได้ลักษณะดังรูป
ุ6) กดปุ่ม Done จะได้ลักษณะดังรูป
   
   
copyright by thaidomainhost.com