การ set Email กับ MS Outlook ผ่าน POP3
สมมุติ domain : thaidomainhost.com และต้องการ set POP3 E-mail กับ Email Account : info@thaidomainhost.com

จะได้ค่า incoming (POP3) server เป็น mail.thaidomainhost.com

Outgoing mail (SMTP) server เป็น mail.thaidomainhost.com
 
1. MS Outlook : สำหรับท่านที่ต้องการ Check E-mail ผ่าน POP3 ด้วยโปรแกรม MS Outlook 2003,2002,2000 หลังจากเปิดโปรแกรม MS Outlook แล้วเลือก เมนู Tools - > Email-Account แสดงดังรูป
2) หลังจากเลือกเมนู Email Accounts จะแสดงดังรูป ให้เลือก Add a new e-mail account สำหรับการ Add Email ใหม่
3) หลังจากนั้น ให้กดปุ๋ม Next จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้เลือกรูปแบบเป็น POP3 แล้วกดปุ๋ม Next

4) หลังจากนั้นจะแสดงดังรูป ให้กรอกรายละเอียด สมมุติว่า Domain Name : thaidomainhost.com
Incoming mail server (POP3) : mail.thaidomainhost.com
Outgoing Mail Server (SMTP): mail.thaidomainhost.com

5) หลังจากกรอกรายละเอียดแล้วให้ทดลองกดปุ๋ม Test Account Setings ทดสอบดู หากผลลัทธ์แสดงดังรูป แสดงว่า Set Email ผ่าน (Pass) ให้ทำการปิด
ุ6) หลังจากนั้น กรณีต้องการ รับ/ส่ง Email ให้ กด Send/Receive ที่แสดงในรูป หรือกด F9
 
โฮส โฮสติ้ง จดโดเมน โดเมน thaidomainhost.com