การ set POP3 E-mail กับ OUTLOOK Express

สมมุติ domain : thaidomainhost.com และต้องการ set POP3 E-mail กับ Email Account : info@thaidomainhost.com

จะได้ค่า incoming (POP3) server เป็น mail.thaidomainhost.com

Outgoing mail (SMTP) server เป็น mail.thaidomainhost.com
1) เปิดโปรแกรม Outlook Express ให้เลือก เมนู Tools --> Account ดังรูป
2) หลังจาก ให้เลือกที่ Tab Mail แล้วกดปุ๋ม Add Email แสดงดังรูป
3) หลังจาก กด add mail จะแสดงดังรูป ให้ป้อน Display Name แล้วกดปุ๋ม Next
4) แล้วให้ป้อน Email ที่ต้องการ Set POP3 คือ info@thaidomainhost.com ให้กด Next
5) หลังจากแสดงดังรุป ให้เลือก My incoming mail server เป็นแบบ POP3 แล้วกรอกรายละเอียด Incoming mail (POP3) server
และ Outgoing mail (SMTP) server ดังดังรูป แล้วให้กดปุ๋ม Next
ุ6) ให้ป้อนรายละเอียด acct name และ password แสดงดังรูป แล้วกด finish เป็นอันเรียบร้อย
ึ7) หลังจากนั้นให้ กลับมาที่ เมนู Tools ---> Account จะแสดงดังรูป แล้วเลือก Tab mail แล้วกดปุ๋ม Properties
8) จะแสดง Form ดังรูปให้เลือก Tab Servers แล้วคลิกเลือก My server requires authentication ดังรูป แล้วกดปุ๋ม OK
9) ต้องการ Send หรือ Receive ให้เลือก Tools --> Send and Receive ดังรูป