| บริการโฮสติ้ง | โดเมน | CMS Host | คำแนะนำการเลือกโฮสติ้ง |
คู่มือการ upload ข้อมูลเว็บโดยใช้โปรแกรม WS_FTP Pro สำหรับลูกค้าโฮสติ้ง (thaidomainhost.com)
ลูกค้าโฮสติ้งสำหรับไทยโดเมนโฮสจะได้รับรายละเอียดการใช้งานต่างๆ แต่ที่จำเป็นสำหรับการ upload ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
DreamMx คือ UserID / Passwd สมมุติโดเมนคือ thaidomainhost
ชื่อโดเมน
thaidomainhost.com
User ID
thaidomainhost.com
Passwd
xxxxxx
Host Address
203.146.140.135
หลังจากได้รับรายละเอียดจาก thaidomainhost.com แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การใช้โปรแกรม WS_FTP Pro ในการ upload ข้อมูล
1) เปิดโปรแกรม WS_FTP Pro เลือกเมนู File --> Connect หรือ เมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว จะแสดงหน้าจอดังรูป
2) กดเลือก Quick Connect จะได้หน้าจอแสดงดังรูป แล้วป้อนรายละเอียด Host Name / User ID / Passwd
หากต้องการ Save Passwd ไว้ทุกครั้ง ให้ click เลือก Save Password ด้วย
3) หลังนั้นให้กดปุ๋ม Save จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้ป้อนชื่อที่ต้องการ แล้ว เลือกมาที่ Sites แล้วกดปุ๋ม OK
4) จะได้หน้าจอดังรูป แล้วป้อนรายละเอียด ตามช่องรายการ แล้วกดปุ๋ม Connect
5) กด Connect จะได้ลักษณะดังรูป
ุ6) สามารถ Upload โดยย้ายจากช่องซ้ายมือไปขวามือ ใน folder ที่ต้องการได้
   
   
copyright by thaidomainhost.com